Bildekreditering

Alle bilder levert av fotograf Robin Lund skal krediteres ved bruk og publisering.

Det er god skikk og bruk å kreditere fotografen, og det er en rettighet fotografen har som er nedfelt i norsk lov.

Robin Lund forutsetter at bilder godt lesbart krediteres «Foto: Robin Lund .no» på eller i tilknytning til bildet ved all publisering.

Iht. bransjestandarden kan fotografen kreve vederlag for bruk eller publisering av bilde som mangler kreditering, med standardhonorar ganger 2.

Om kunden overlater bilder til andre for publisering (for eksempel avis/trykkeri/reklamebyrå/samarbeidspartnere o.l.), skal kunden etterse at krediteringen er på plass. Den som har inngått avtale med fotografen står økonomisk ansvarlig for evt. manglende kreditering.

Print Friendly