Bildekreditering

Alle bilder levert av fotograf Robin Lund skal krediteres ved bruk og publisering.

Det er ikke bare god skikk og bruk å kreditere opphavspersonen bak fotografier og illustrasjoner, det er også en rettighet som er nedfelt i norsk lov.

Robin Lund ber om at bilder lesbart krediteres «Foto: Robin Lund .no» ved publisering.

Måten å kreditere på kan være forskjellig fra situasjon til situasjon. Hovedregelen er at det skal krediteres eller i nærheten av bildet.

Ved bruk av svært små bilder kan det i noen tilfeller være uhensiktsmessig å kreditere i nær tilknytning til bildet av estetiske hensyn. Da kan kreditering ved mouseover, nederst på siden eller i en egen krediteringsliste være egnede alternativer.

Iht. bransjestandarden kan fotografen kreve vederlag for bruk eller publisering av bilde som mangler kreditering, med standardhonorar ganger 2.

Om kunden overlater bilder til andre for publisering (for eksempel avis/trykkeri/reklamebyrå/samarbeidspartnere o.l.), skal kunden etterse at krediteringen er på plass. Den som har inngått avtale med fotografen står økonomisk ansvarlig for evt. manglende kreditering.

Print Friendly