Rights Managed (RM) og Royalty Free (RF) lisensiering

Innenfor fotografi og illustrasjon er det i hovedsak to lisensieringsmodeller.

Fotografiske verker selges ikke i tradisjonell forstand. De selges med en brukslisens, altså betaler kjøperen for en gitt bruk. De to lisensieringsmodellene kalles Rights Managed og Royalty Free. Kort forklart har RM-lisensen svært spesifikt bruksområde, mens RF-lisens har mye videre bruksområde.

Rights Managed

(RM) brukslisens for fotografiske verker

RM-lisensen er gjerne svært spesifikk. Den gjelder som oftest for én gangs bruk, i en gitt type publisering, over en gitt tidsperiode, i et spesifikt geografisk område, osv.

En fordel med RM-lisensen er at fotografen har god oversikt over hvor, når og hvordan bildet er brukt. For mange bildekjøpere har det stor verdi å kunne bruke bilder relativt eksklusivt.

Royalty Free

(RF) brukslisens for fotografiske verker

Royalty free har ikke noe med gratis å gjøre, selv om navnet har ordet «free». Free viser til frihet fra de spesifikke avgiftene som fordres med RM-lisensen. Med visse begrensninger, tillater som regel RF-lisensen gjentakende bruk, høyt opplag, geografisk uavhengighet, osv. for den enkelte kunden.

En ulempe med denne modellen er at fotografen ikke har oversikt over i hvilken grad bildene har blitt brukt. Således løper kunder høy risiko for at populære bilder er brukt mange andre steder, kan forbindes med andre og dermed utvanne egen merkevare.

Royalty Free-lisensen ble kjent gjennom bildepakker på cd-plater, og har siden blitt adoptert av spesielt lavprisbildebyråer (microstock).

 

Mellomtingen

En del fotografer og bildebyråer bruker en modell for brukslisensiering som er en mellomting av de to overnevnte. Som regel vil det være snakk om én gangs publisering (som i RM-modellen), men med enklere prisutregningsmodell mer i retning av slik det gjøres i RF-lisenser, og med lempeligere bruksbetingelser.

Print Friendly, PDF & Email