Fakturering

Standard timepris for grafisk arbeid er kr 890,- ekskl. MVA. Foto- og video-oppdrag har egne priser.

Reise-/kjøretid utenfor Narviks bygrense faktureres, like så kjørte kilometer iht. Statens regulativ.

Faktura leveres elektronisk per e-post, som vedlagt pdf-fil. Pdf-filen kan skrives ut som regnskapsbilag. Om det er behov for faktura per post/papir, må det gis beskjed snarest. For papirfaktura tilkommer porto/ekspedisjonsgebyr kr 49,- (ekskl. MVA).

Ved evt. spørsmål vedrørende faktura, ta kontakt på e-postadressen faktura@kosmos.no eller tlf. 400 68 600.

Robin Lund .no kan sende fakturaer i EHF-format (elektronisk handelsformat). Ta kontakt om dette er ønskelig.

Print Friendly