Send julebildehilsen på Instagram og sosiale medier.

Når det nærmer seg vinterens varme høytid ønsker mange å ønske kunder og forretningsforbindelser en god jul. Siden de fleste i dag nåes gjennom mobiltelefonskjerm, er bilder i kvadratisk format gjerne mest egnet siden det kvadratiske formatet fungerer uansett om telefonen holdes horisontalt eller vertikalt. Bildene er dermed spesielt egnet i sosiale medier generelt og Instagram spesielt.

Bildene kan lisensieres gjennom bildebyrået Kosmos’ Mediarkiv. Størrelsen XS holder som regel for bruk på sosiale medier.

Print Friendly, PDF & Email