Dronefilmen «Sights of Narvik» har imponert Bane NOR, og de har følgelig bestilt en spesialtilpasset variant, som er kortere og med mer spisset fokus på jernbane.

Den ser slik ut.

Print Friendly, PDF & Email