Lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv (alkoholloven)

Foto av Norges lover og håndjern. Skrått perspektiv. Isolert mot hvit bakgrunn. Passer perfekt som illustrasjonsfoto for alt som vedrører alkohol og lovverk, evt. lovbrudd. Brukslisens kan kjøpes i online-arkivet.